Visum för icke-immigranter i USA

Visum B1

Visum för affärsresor giltigt i 10 år, längsta vistelsetid 6 månader

B2-visum

Visum för medicinsk behandling, turism, giltighetstid 10 år, längsta vistelsetid 6 månader

F/M visum

Studentvisum, giltighetstid 10 år, maximal vistelsetid under hela studietiden

E1-E2 visum

Visum för investerare, giltigt i 5 år, den maximala vistelsetiden är strikt kopplad till den affärsverksamhet som ska bedrivas

H2B-visum

Visum för tillfälligt anställda/säsongsarbetare, giltighetstid 1 år, längsta vistelsetid 1 år

C1-visum

Visum för personer som reser till USA endast för genomresa, giltighetstid 1 år, korttidsvisum

H1B-visum

Visum för högspecialiserad arbetskraft, giltigt i tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år, vilket innebär att den maximala vistelsetiden är sex år

Visum P1-P2-P3

Visum för idrotts- eller musiktävlingar eller deltagande i evenemang

L-1A/L-1B visum

Visum för personlig omlokalisering till ett kontor i USA, giltigt i 3 år för chefer och 5 år för högkvalificerade anställda, tillfällig vistelse varierar beroende på omlokaliseringens längd

O-1 visum

Visum för arbetstagare inom konst, vetenskap och idrott, giltighetstid och tillfällig vistelse som tenderar att variera beroende på tjänstens varaktighet.

Visa Q

Visum för att delta i kulturutbyten, giltighet och tillfällig vistelse som tenderar att variera beroende på erfarenhetens varaktighet